Társadalmi felelősség

Környezet

A ZETOR TRAKTOROKAT azzal a céllal alakítottuk ki, hogy elegáns formatervezést és csúcstechnológiát alkalmazó tulajdonságokat kínáljanak, különös tekintettel a környezettudatosságra és a folyamatok energiaigényének csökkentésére.

Tanúsítvány

A Zetor célja, hogy folyamatosan javítsa a környezetvédelmet és a környezetszennyezés megelőzését, csökkentve a tevékenységei és szolgáltatásai által okozott környezeti és energiahatások körét, fenntartva és javítva a vállalat környezetvédelmi és energiaprofilját, a meglévő technológiák alkalmazásával és felváltásával úgy, hogy környezetbarátabb anyagokat használjon, ami a CO2 kibocsátás csökkentését eredményezi. A vállalat a környezetre nézve nemcsak az új termékek kifejlesztésénél, hanem azok gyártásakor és az ügyfél általi használat során is felelősségteljes magatartást tanúsít.

Zetor

Környezetvédelmi és energiapolitika

A ZT társaság vezetősége úgy véli, hogy a szervezet környezetvédelmi és energiapolitikájának meghatározása alapvető fontosságú a társaságra vonatkozó környezetvédelmi, energiaügyi és jogi előírásoknak való megfelelés érdekében. Ezeket a követelményeket dokumentáljuk, fenntartjuk és ismertetjük a vállalat dolgozóival beleértve a külső alkalmazottakat és beszállítókat.

A ZETOR TRACTORS a.s. etikai kódexe

A ZETOR TRACTORS a.s. az etikai magatartás fontosságának tudatában a gazdasági és interperszonális kapcsolatokban, a tisztességtelen vagy jogellenes magatartás megakadályozása biztosításában, beleértve a társaság büntetőjogi felelősségének bármelyikének elkerülését is, elfogadja az alábbi etikai kódexet:

Az etikátlan és jogellenes magatartás nulla toleranciája

 • A ZETOR TRACTORS a.s. magas erkölcsi normákat és elveket követ, és fontos számára a törvényi előírásoknak és szabványoknak való megfelelés.
 • A ZETOR TRACTORS a.s. nem tolerálja a jogellenes, etikátlan vagy tisztességtelen magatartást.
 • Minden alkalmazott köteles a lehető legjobb képességekkel, tudással és készségekkel végezni a munkáját, és kerülni azokat a tevékenységeket, amelyek veszélyeztethetik a ZETOR TRACTOR a.s. jogos érdekeit vagy tulajdonát.

A társaság jó hírnevének védelme

 • A ZETOR TRACTORS a.s. nagy hagyománnyal és hírnévvel rendelkező vállalat, amely a nagyközönség számára fogalommá és a ZETOR TRACTORS a.s. által gyártott termékek szinonimájává vált.
 • A munkavállalók kötelesek védeni a vállalat hírnevét, és kerülni azokat a tevékenységeket, amelyek veszélyeztethetik vagy károsíthatják a vállalat hírnevét.
 • Az alkalmazottaknak minden olyan információt bizalmasan kell kezelniük, amelyről a munkavégzés során szereznek tudomást, és amelyeket a társaság érdekeinek védelme érdekében nem továbbítanak harmadik személyek felé.

Az etikai kódex kötelező érvénye

 • A ZETOR TRACTORS a.s. Etikai kódexe nemcsak a munkavállalókra vonatkozik, hanem a ZETOR TRACTORS a.s. üzleti partnereire is vonatkozik.
 • A ZETOR TRACTORS a.s. Etikai kódexére építve elfogadásra került az Etikai kódexet végrehajtó rendelet, amely célja, hogy pontosabb elveket és szabályokat határozzon meg az Etikai kódex betartására és bevezetésére vonatkozóan a ZETOR TRACTORS a.s. társaságban.

Az etikátlan és csalárd magatartás megelőzése

 • A ZETOR TRACTORS a.s. alkalmazottai munkájuk végzése során minden döntésüket a ZETOR TRACTORS a.s. javára és a legjobb érdekeinek megfelelően hozzák.
 • Az alkalmazottak munkavégzésük során nem veszik figyelembe személyes érdekeiket, illetve nem részesülhetnek előnyben a ZETOR TRACTORS a.s. érdekeinek és előnyeinek kárára.
 • Az alkalmazottok nem fogadhatnak el vagy adhatnak ajándékot vagy megvendégelést, amely az ajándékozó vagy megvendégelés adományozójának jövőbeli elkötelezettségét vagy annak látszatát eredményezheti, figyelembe véve a józan észt, a helyi szokásokat és gyakorlatot.
 • A ZETOR TRACTORS a.s. alkalmazottai, üzleti partnerei és ügyfelei lehetőséget kapnak arra, hogy figyelmeztessenek az etikátlan vagy csalárd magatartásra az erre a célra létrehozott csatornákon keresztül.

A szállítók minősége = a termékek minősége = elégedett ügyfelek

 • A ZETOR TRACTORS a.s. tudatában van az emberi potenciál fontosságának nemcsak a saját alkalmazottai, hanem a beszállítói és ügyfelei vonatkozásában is.
 • A ZETOR TRACTORS a.s. társaság és alkalmazottai szakterületük szakértői, és tiszteletben tartják üzleti partnereik jogos érdekeit és követelményeit.
 • A siker és a tisztességes kapcsolatok az üzleti siker legfontosabb elemei.
 • A szállítók a lehető legnagyobb gondossággal kerülnek kiválasztásra, hogy ügyfeleink megelégedésére elérjék a termékminőség maximális színvonalát.
 • A ZETOR TRACTORS a.s. a ČSN EN ISO 9001:2009 tanúsítvány birtokosa.
HA SZERETNE A BESZÁLLÍTÓNK LENNI, KÉRJÜK, OLVASSA EL A BESZÁLLÍTÓI MINŐSÉG KÉZIKÖNYVÉT

A jogszabályi, belső és etikai normák betartásának biztosítása érdekében ügyfeleinknek, partnereinknek és alkalmazottaiknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy felhívják a figyelmet az etikátlan vagy csalárd magatartás eseteire.